روش استفاده :

ردیف نام محصول شرایط گارانتی تعویض  با فاکتور سیستمی شرایط گارانتی تعمیر فاقد فاکتور سیستمی حداکثر زمان عودت بدون هزینه قیمت فروش بدون نصب با ارزش افزوده قیمت فروش با نصب با ارزش افزوده
  کلاچ برقی          
1 ایمورتال کلاچ مستقیم 50 ماه  15 ماه یکماه 4530 4980
2 ایمورتال کلاچ یونیورسال 50 ماه  15 ماه یکماه 4820 5280
3 ایمورتال تراک  50 ماه  15 ماه یکماه 5380 5880
4 ایمورتال کلاچ یکپارچه 24 ماه 12 ماه یکماه 4610 4980
  دزدگیر، ردیاب          
5 ردیاب، دزدگیر ماهواره ای ایمورتال  50 ماه  50 ماه یکماه 1350 1680
  کروز کنترل برقی          
6 ایمورتال کروز برقی BH 50 ماه  24 ماه یکماه 2550 2880
7 ایمورتال کروز برقی NF 50 ماه  24 ماه یکماه 2830 3180
8 ایمورتال کروز برقی برلیانس فابریک 50 ماه  24 ماه یکماه 2690 2980
9 ایمورتال کروز برقی اچ سی کراس فابریک 50 ماه  24 ماه یکماه 2620 2880
  کروز کنترل سیمی          
10 ایمورتال کروز سیمی BH 50 ماه  24 ماه یکماه 3760 4280
11 ایمورتال کروز سیمی NF 50 ماه  24 ماه یکماه 4040 4580
12 ایمورتال کروز سیمی فابریک دنا 50 ماه  24 ماه یکماه 3830 4380
  کنترل دستی گاز و ترمز          
13 کنترل دستی گاز و ترمز تندر نود 0 0 0 710 1080
14 کنترل دستی گاز و ترمز پراید 0 0 0 710 1080
  ریموت پارکینگ خودرویی          
15 ریموت پارکینگ دسته راهنما 12ماه 12 ماه 0 350 410
16 ریموت پارکینگ ایمورتال 12ماه 12 ماه 0 350 380

توضیحات تکمیلی :