روش استفاده :

نظر به لیست ارائه شده طرح فاصله گذاری اجتماعی فعالیت گروههای خدمات خودرویی اجباری بوده لذا دوستان عزیز لطفا با رعایت کلیه اصول بهداشتی اقدامات لازم در خصوص نصب و‌ خدمات به مشتریان را به انجام رسانید.

در این راستا ذکر نکات زیر الزامی است:

۱-در حین کار و حضور در مغازه از دستکش لاتکس و ماسک ترجیحا دو عدد روی هم استفاده نمایید.

۲- در مغازه ترجیحا حداقل نفرات ترجیحا یک نفر حضور داشته باشد. در صورت لزوم حضور نفرات بیشتر فاصله مجاز حداقل ۲ متری حتی با دستکش رعایت شود.

۳- حضور مشتری چه برای نصب چه برای خدمات نباید بیش از ده دقیقه باشد. ترجیحا خودروها را اخر وقت کاری تحویل گرفته و تا صبح فردا در محل مغازه نگهداری نمایید و همچنین اول صبح تحویل دهید.

۴- هر جای لازم خودروها از قبیل دستگیره دربها بدنه خودرو، سردنده، فرمان و محلهایی که دست شما به ان می خورد با الکل یا مواد قویتر قبل از هر کاری ضدعفونی شده و به مدت ده دقیقه به خودرو دست نزنید و پس از آن شروع به فعالیت نمایید.

۵-حضور مشتری حین کار ممنوع بوده، از مشتری درخواست شود به منزل رفته و روز بعد برای تحویل خودرو مراجعه نماید.هر گونه تخلف در این خصوص مشمول جریمه خواهد بود.

توضیحات تکمیلی :

مدت اعتبار بخشنامه مذکور متناسب با بخشنامه فاصله گذاری اجتماعی خواهد بود.