• 1399-04-03

همه چیزم نذر سلامتی مردی که آمدنش تنها دلیل حیات است؛

زبانهای ناپاکمان را خدایا پاک کن به سلام بر او و آوردن اسم دلربایش؛

خودم و پدر و مادر و فرزندانم خاک پای قدمهایش؛

نه از بابت نمایش فضلی که از باب:

سگ اصحاب کهف روزی چند

پی نیکان بگرفت و مردم شد

 

بدینوسیله پایان طرح واریز هدایای ۳۰۰ هزار تومانی خرید ایمورتال کلاچ برقی نذر سلامتی امام زمان علیه السلام را اعلام نموده، امید که خداوند هر گونه ناراحتی و درد را از بالاترین علت خلقت رفع نموده و بر ما منت نهاده و در آمدنش تعجیل فرمایند.