• 1399-01-12

در طرح فروش ویژه نیمه شعبان علاوه بر هدیه نقدی ۳۰۰ هزار تومان به کلیه مشتریان مطابق جزئیات زیر:

https://immortalclutch.com/news/10

امکان پرداخت اقساطی مبلغ ایمورتال کلاچ برقی نیز فراهم شده است

در این طرح با پرداخت سه فقره چک با فواصل یکماهه و با مبلغ هر کدام سیصد هزار تومان بخش قابل توجهی از فشار مالی خرید این محصول کاهش پیدا کرده است و مشتریان به راحتی می توانند از آخرین تکنولوژی روز دنیا روی خودرو خود برای ۵۰ ماه استفاده نمایند.

 دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی ایمورتال کلاچ اتوماتیک به شرح زیر می باشد:

 

https://immortalclutch.com/show_method/26